Doelstelling

Doelstelling


De Stichting Waterval is er voor iedereen in Noord-Holland die door zijn of haar inzet kan bijdragen aan projecten die de leefomstandigheden verbeteren of die sociale cohesie bevorderen. Kunnen terecht bij de Stichting Waterval.

Missie

De missie van de Waterval is een bijdrage te leveren aan de maatschappij en specifiek het verbeteren van de leefomstandigheden en de sociale cohesie binnen onze Noord Holland.
Wij richten ons met name op Noord Holland, nu de samenstelling van de leden van onze stichting zich uit een dusdanige structuur bevindt dat in dat kader onze maatschappelijke doelstelling het beste kan worden behaald.

Visie

In onze samenleving telt iedereen mee. Wij wensen een bijdrage te leveren aan de maatschappij zich specifiek richtend op sociaal maatschappelijke doelen. Deze door ons uitgekozen doelen kunnen rekenen op een langdurige ondersteuning in de vorm van een door ons verstrekte financiële bijdrage aan sociale maatschappelijke instellingen binnen de Noord Holland dan wel door middel van persoonlijke inzet van onze leden op het gebied van kennis en ervaring. Omdat wij geloven dat echte veranderingen en ondersteuning altijd van onderop beginnen