Over ons

STICHTING WATERVAL – AMSTERDAM

Stichting Waterval , een organisatie zonder winstoogmerk, is een organisatie die verschillende activiteiten initieert ter stimulering van maatschappelijke betrokkenheid en participatie. Ze maakt zich sterk voor sociale cohesie en een harmonieuze samenleving vanuit intercultureel perspectief.

Stichting Waterval Nederland heeft zijn ontstaan te danken aan St. Waterval Almere. Deze heeft in de afgelopen jaren op lokaal niveau verschillende successen geboekt. Zo is St. Waterval Almere genomineerd geweest voor verschillende bekende prijzen op het terrein van cultuur, emancipatie en diversiteit. Meest bekende hiervan zijn de nominaties voor Appeltje van Oranje en de Emancipatie Prijs van Almere. Geïnspireerd door de successen van St. Waterval Almere hebben vele vrijwilligers uit heel Nederland zich aangemeld om op landelijk niveau vergelijkbare initiatieven te ontplooien.

Met honderden vrijwilligers onderneemt ze verschillende activiteiten waarmee mensen en culturen in verbinding komen. Ze stimuleert gevoel van saamhorigheid, tolerantie, wederzijds begrip en respect op een ongedwongen manier. Naast het initiëren van eigen activiteiten die de doelen ondersteunt, zoekt Stichting Waterval Nederland ook creatieve samenwerkingsverbanden op nationaal- en internationaal niveau.

De stichting kenmerkt zich door inzet van vrijwilligers die actief betrokken zijn in de maatschappij en verschillende culturele achtergronden hebben. Zowel het bestuur als vrijwilligers hebben een bovengemiddelde opleiding en staan midden in de maatschappij. Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies. Deze bestaat uit vooraanstaande leden met een onbetwiste reputatie en ervaring in de maatschappij, het bedrijfsleven of politiek.Indien u nadere informatie wenst kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

Bestuur

Secretaris