ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) genieten belastingvoordeel. Er zijn regelingen opgenomen voor de giftenaftrek in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Stichting Waterval is erkend als ANBI. Vanuit publieksbelang wordt meer transparantie geëist van een ANBI.  Als gevolg hiervan publiceert Stichting Waterval de volgende gegevens.

Statutaire naam:                                 Stichting Waterval
Kvk nummer:                                       53994973
RSIN / fiscaal nummer:                      851107709

Contactgegevens:
Contactgegevens van stichting Waterval vindt u hier (snelkoppeling).

Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel het initiëren en uitvoeren van activiteiten ter bevordering van maatschappelijke betrokkenheid en participatie.

Bestuurders:
–        Dhr. F. Calkin            (Voorzitter)
–                                           (Penningmeester)
–                                           (Secretaris)

Beloningsbeleid:
De stichting Waterval beloont zijn/haar bestuurders op geen enkele manier, deze doen het werk volledig vrijwillig.

Beleidsplan:
Zie het document: Beleidsplan.pdf

Inhoudelijk en financieel Jaarverslag:
Stichting Waterval publiceert periodiek een inhoudelijk en financieel jaarverslag waarin de activiteiten, ontwikkelingen en een financiële verantwoording in terug te vinden zijn. De volgende jaarverslagen zijn beschikbaar.

Inhoudelijk Jaarverslag 2020: Download Inhoudelijk jaarverslag 2020
Financieel Jaarverslag 2020: Download Financiële jaarverslag 2020
Inhoudelijk Jaarverslag 2021: Download Inhoudelijk jaarverslag 2021
Financieel Jaarverslag 2021: Download Financieel jaarverslag 2021