Word donateur van Stichting Waterval

Steun ons?

Stichting Waterval maakt zich sterk voor de verbetering van de leefbaarheid in de huidige samenleving.

Uw kleine hulp geeft ons veel inspiratie.

Hoe functioneert automatische incasso?

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Waterval om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Waterval

Voorwaarden

  • U dient uw gegevens naar waarheid ingevuld te hebben.
  • Ik machtig Stichting Waterval om maandelijks het ondestaande bedrag van mijn rekening af te schrijven.
  • Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.