Melding indienen

Melding indienen

Het is mogelijk dat u zich ongemakkelijk voelt bij sommige ervaringen of als u niet in staat bent een klacht op te lossen. Misschien heeft een gesprek met de vertrouwenspersoon je al geholpen je stem te laten horen, maar je wilt meer doen. Dan kunt u een melding doen bij ons meldpunt.